GarantijaĮsigijus bet kurį Victron produktą, automatiškai suteiksime standartinę 2 arba 3 metų garantiją. Kai kuriems produktams, kurie yra išvardinti toliau,  užregistravus juos mūsų sistemoje per 6 mėnesius nuo įsigijimo dienos ir parašius atsiliepimą, nemokamai suteiksime išplėstinę garantiją.

Produktai, kuriems suteikiame standartinę 2 metų garantiją:

  • AGM ir želiniai akumuliatoriai;
  • Akumuliatorių įkrovikliai;
  • Saulės įkrovimo valdikliai;
  • Inverteriai;
  • Valdymo ir stebėjimo sistemos (akumuliatorių matuokliai, balansuokliai, Color Control GX, Venus GX ir kt.).

Produktai, kuriems suteikiame standartinę 3 metų garantiją:

  • Ličio akumuliatoriai;
  • Inverteriai;
  • Saulės moduliai;
  • Victron duomenų perdavimo prievadai.

Standartinės garantijos apibrėžimas

Garantiniu laikotarpiu UAB “GIMINIJA” nemokamai įsipareigoja pataisyti ar pakeisti nauju sugedusį Victron produktą ir pristatyti jį Pirkėjui. Tačiau sugedusio produkto demontavimą, siuntimą į UAB „GIMINIJA“ ir pataisyto produkto įrengimą Pirkėjas atlieka savo lėšomis.

Sugedęs Victron produktas paprastai yra siunčiamas į gamyklą. Sutaisytam arba pakeistam produktui yra tęsiama ta pati garantija, kuri buvo likusi iki gedimo.

Gamykloje nustačius, kad gedimas įvyko dėl Pirkėjo kaltės, garantija yra automatiškai sustabdoma ir Pirkėjui yra pateikiama produkto taisymo sąmata. Pirkėjui sutikus su remonto sąlygomis, įrenginys yra sutaisomas ir jam yra atstatoma garantija. Pvz. jeigu garantijos sustabdymo dieną produktui buvo likusi vienerių metų garantiją, atlikus remontą, produktui yra tęsiama ta pati vienerių metų garantija. Dėl Pirkėjo kaltės sugedusį produktą gamykla gali nuspręsti netaisyti, o Pirkėjui pasiūlyti lengvatinėmis sąlygomis įsigyti naują. Pirkėjui įsigijus naują produktą, jam bus suteikta nauja standartinė garantija.

Prie gedimų, įvykusių dėl Pirkėjo kaltės, priskiriami gedimai dėl žaibo sukelto viršįtampio, produkto ribinių parametrų viršijimo, drėgmės, užpylimo vandeniu, poliškumo supainiojimo, trumpojo jungimo, perkrovos, vartotojo instrukcijos nepaisymo ar mechaninių pažeidimų.

Išplėstinės garantijos sąlygos

Papildoma garantijaPer 6 mėnesius nuo Victron produkto įsigijimo dienos nemokamai užregistravusiems produktą mūsų sistemoje ir parašiusiems atsiliepimą, suteiksime išplėstinę garantiją, kuri sumuojasi su standartine garantija.

Visiems Victron produktams, turintiems standartinę dviejų metų garantiją, suteiksime papildomą iki trejų metų garantiją.

Visiems Victron produktams, turintiems standartinę trejų metų garantiją, suteiksime papildomą iki dviejų metų garantiją.

Jūsų Victron produkto registraciją galite atlikti paspaudę šią nuorodą.