Kam yra reikalingi galios optimizatoriai? Ar būtina juos įrenginėti ant kiekvieno saulės modulio? Kam permokėti už optimizatorius, jeigu saulės moduliai turi diodus, saugančius nuo šešėlių? Dažnas užduoda šiuos klausimus vertinant rangovų pasiūlymus ir besirenkant saulės jėgainės įrangą. Šiame straipsnyje rasite atsakymus į minėtus klausimus ir sužinosite galios optimizatorių veikimo principą bei bypass diodų paskirtį.

Saulės elektrinės efektyvumą įtakoja saulės modulių kampas horizonto atžvilgiu, stogo orientacija ir galimi šešėliai. Jeigu sąlygos nėra idealios, kas dažnai paaiškėja tik saulės jėgainės įrengimo metu – patyręs montuotojas turi įvertinti situaciją ir pasiūlyti tinkamą sprendimą.

Kam yra reikalingi galios optimizatoriai?

Optimizatorius – tai galios keitiklis, veikiantis saulės modulio lygmenyje. Jeigu prie saulės modulio yra prijungtas galios optimizatorius, toks modulis, veikiant nevienodomis sąlygomis su kitais moduliais, sudaro minimalią įtaką likusiems saulės moduliams. Galios optimizatoriaus dėka yra mažinami galios skirtumai, kurie atsiranda dėl skirtingo saulės spinduliuotės lygio ant atskirų modulių paviršiaus. Tie skirtumai atsiranda dėl šešėlių, skirtingų saulės modulių kampų ar atskirų modulių degradacijos.

Netgi mažas šešėlis gali sumažinti visos saulės jėgainės efektyvumą. Kadangi saulės moduliai yra jungiami nuosekliai, šešėlio paveiktas modulis veikia tarytum čiaupas ant vandens žarnos, mažinantis likusių saulės modulių gaminamą galią.

Saulės modulių bypass diodai

Sprendžiant pagal pavyzdį su vandens žarna, jeigu turime pvz. kelis nuosekliai sujungtus 300 W saulės modulius ir vienas iš jų pradėjo gaminti tik pusę savo galios, tai suminė gaminama galia turėtų sumažėti iki 150 W. Laimei taip nėra, kadangi saulės moduliuose yra įrengti bypass diodai.

Patyręs specialistas žino, kokiais atvejais galios optimizatoriai gali būti panaudoti, o kokiais jie tiesiog didins saulės jėgainės nuostolius ir taps nepagrįstomis išlaidomis. O nepatyręs montuotojas gali iš viso nežinoti, kas tai yra galios optimizatorius arba pasiūlys juos įrengti ant visų saulės modulių. Galios optimizatoriai neišspręs visų problemų, todėl būtina apsvarstyti, ar toks sprendimas atneš ekonominės naudos.

Jeigu saulės modulio dalis yra ženkliai užtemdyta, atsidarys diodas ir sukurs savotišką tiltą per šešėlyje atsiradusią saulės modulio dalį. Užtemdytas ruožas negamins elektros energijos, tačiau likusios saulės modulio celės tęs elektros energijos gamybą.

Tikriausiai atkreipėte dėmesį į paryškintą žodį “ženkliai”. Teoriškai viskas skamba logiškai ir suprantamai, tačiau realybė yra šiek tiek kitokia.

Kai atsidaro vienas iš trijų diodų, saulės modulio galia sumažėja trečdaliu. Tačiau, kokio reikia šešėlio, kad atsidarytų diodas?

Pirmame paveiksle pavaizduotas šešėlis, nuo kurio diodas neatsidarė, ko pasekoje sumažėjo visos nuosekliai sujungtų saulės modulių grandinės galia. Antrame paveiksle atvaizduotas šešėlis aktyvavo diodą ir šio vieno saulės modulio galia sumažėjo trečdaliu.

Trečiame paveiksle pavaizduotas dalinis šešėlis, uždengęs septynias fotovoltines celes, aktyvavo bypass diodą, todėl elektros energijos gamyba sumažėjo trečdaliu. Ketvirtame paveiksle matome horizontalų šešėlį, dengiantį visas tris fotovoltinių celių grupes, bet neatsidarė nei vienas diodas ir elektros energijos gamyba sumažėjo visoje nuosekliai sujungtų saulės modulių grandinėje. Iš karto kyla klausimas, kodėl neatsidarė diodai, nors tikrai turėjo atsidaryti. O atsakymą rasite toliau, skaitant apie tai, kodėl bypass diodai suveikia ne visada.

Kada atsidaro bypass diodai?

Diodai yra įrengiami lygiagrečiai fotovoltinėms celėms, tačiau atvirkštiniu poliškumu, t.y. diodo anodas yra prijungiamas prie fotovoltinės celės neigiamo poliaus, o katodas prie teigiamo. Normaliomis sąlygomis, kuomet visos fotovoltinės celės yra tinkamai apšviestos, srovė teka nuo vienos fotovoltinės celės minuso, prie kitos pliuso ir diodas yra uždarytas. Šešėlyje atsidūrusios fotovoltinės celės generuojama srovė sumažėja, ko pasekoje tinkamai apšviestų fotovoltinių celių atviros grandinės įtampa padidėja. Dėl pasikeitusios likusių celių volt-amperinės charakteristikos, per užtemdytą celę pradeda tekėti atbulinė srovė (pasikeičia srovės tekėjimo kryptis) ir celė tampa ne elektros energijos gamintoju, o vartotoju. Tačiau, kadangi lygiagrečiai celei yra įrengtas bypass diodas, dėl pasikeitusios srovės krypties jis atsidaro ir per jį pradeda tekėti srovė, taip saugant užtemdytą celę nuo atbulinės srovės. Tekant elektros srovei diode įvyksta įtampos kritimas, kuris yra praktiškai proporcingas atbulinei įtampai, kurią generuoja užtemdyta fotovoltinė celė. Tokiu būdu šešėlio paveikta celė yra apsaugoma nuo perkaitimo ir gedimo.

Bet kodėl bypass diodai suveikia ne visada?

Inverterio paskirtis yra pastoviai sekti saulės modulių maksimalią galią ir reguliuoti volt-amperinę charakteristiką. Vienu atveju inverteris mažina visos grandinės srovę ir todėl nesuveikia bypass diodai, o kitu atveju – atvirkščiai, srovė yra didinama tiek, kad diodai atsidaro nuo menkiausio šešėlio. Daugumoje atveju bypass diodai, kurie yra pagrinde skirti saugoti fotovoltines celes nuo gedimo, pakankamai efektyviai mažina šešėlio įtaką elektros energijos gamybai. Ir šioje vietoje visi galios optimizatorių skeptikai pašoks iš laimės ir pasakys, kad jie yra teisūs, jog galios optimizatorių naudojimas yra pinigų švaistymas. Bet mes, galios optimizatorių ginėjai, taip greitai nepasiduosime, tad skaitykite toliau…

Saulės elektrinės įrengimas dažniausiai siejamas su mažesnėmis arba nulinėmis sąskaitomis už sunaudotą elektros energiją. Jeigu jau pasiryžote investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius, geriausiai pasirinkite patikrintus specialistus, turinčius ilgametę patirtį bei technines žinias, nes tik teisingai suprojektuota ir tvarkingai įrengta saulės jėgainė patikimai veiks daug metų ir atneš jums apčiuopiamą ekonominę naudą. Kreipkitės į UAB “GIMINIJA” ir mes padarysime viską, kad Jūsų elektrinė tarnautų ilgai ir patikimai.

Kaip veikia galios optimizatoriai?

Skirtingų gamintojų galios optimizatorių veikimo principai šiek tiek skiriasi. Mes nagrinėsime Tigo galios optimizatorius, kadangi juos plačiai naudojame savo projektuose. Taigi, Tigo optimizatoriai veikia impedancijos suderinamumo principu. Plačiau apie tai skaitykite oficialiame Tigo straipsnyje, o čia mes trumpai aptarsime šio principo esmę. Impedancija reiškia praktiškai tą patį, kaip ir varža elektros grandinėse. Impedancija apriboja srovės tekėjimą elektros grandinėje. Šešėlis sukuria impedanciją saulės modulyje.

Šešėlio paveikto saulės modulio, turinčio galios optimizatorių, bypass diodai nespėja atsidaryti, kadangi galios optimizatorius sukuria savotišką elektrinį tunelį, kuriuo nevaržomai teka šešėlio nepaveiktų saulės modulių srovė, kurią riboja užtemdyto saulės modulio impedancija. Tai leidžia inverteriui veikti aukštesne srove, nuo kurios neatsidaro diodai, jie nekaista, visa sistema veikia didesniu efektyvumu ir pailgėja saulės modulių tarnavimo laikas. Tačiau, atsiranda ir tokių skeptikų, kurie sako, jog diodai visai negenda, nes neva jie ir skirti tam, kad atsidarinėtų ir praleidinėti per save nuosekliai sujungtų saulės modulių grandinės srovę be jokių neigiamų pasekmių ir galų gale jie atlieka praktiškai tą patį, ką ir galios optimizatoriai. Jeigu taip ir toliau manote, skaitykite toliau…

Galios optimizatorių privalumai, lyginant su bypass diodais

Tarkime, prie vieno iš inverterio MPPT įėjimų yra prijungti 6 nuosekliai sujungti saulės moduliai ir 3 iš jų atsidūrė stipraus šešėlio zonoje. Suveikus bypass diodams sumažės įtampa ir inverterio kanalas atsijungs nuo žemos įtampos. Todėl inverteris sumažins srovę, diodai liks uždaryti ir visos grandinės generuojama galia sumažės 80-90%. Esant įrengtiems galios optimizatoriams likę 3 saulės moduliai nevaržomai gamins elektros energiją ir bendras galios nuostolis sudarys 40-50%. Svarbu paminėti tai, kad inverteriuose, kurių nominali galia yra >= 5kW, šeši saulės moduliai yra minimalus skaičius vienam inverterio įėjimui, nes karštą vasarą, esant mažesniam modulių skaičiui, kanalas gali atsijungti dėl žemos įtampos. Taip pat, atsijungimas nuo žemos įtampos gali įvykti ir esant didesniam saulės modulių skaičiui. Tai priklauso nuo šešėlio dydžio, aplinkos temperatūros, saulės spinduliuotės, saulės modulių pasvirimo kampo.

Esant tokiam šešėliui, dėl kurio atsidaro visi 3 bypass diodai, saulės modulis be optimizatorių bus pilnai išeliminuotas iš grandinės, o saulės modulis su optimizatoriais įdės savo 10-20% įnašą į bendrą visos grandinės gaminamą galią. Šį faktą puikiai atspindi šis paveiksliukas:

Kairėje pusėje pavaizduotas saulės modulis, turintis optimizatorių, o dešinėje – modulis be optimizatoriaus, kuriame atsidarė visi 3 bypass diodai. Optimizuotas saulės modulis labai stipriai sumažins elektros energijos gamybą, tačiau gebės perduoti į grandinę tą energijos kiekį, kurį bus pajėgus pagaminti. Neoptimizuotas saulės modulis, bypass diodų dėka, bus visiškai išeliminuotas iš grandinės. Atkreipkite dėmesį į tai, kad aukščiau buvo aptariamas identiškai paveiksliukas, kaip ir šis iš dešinės, tik ten nagrinėjome atvejį, kuomet diodai neatsidarė dėl inverterio žemos įtampos.

Kaip jau buvo paminėta anksčiau, bypass diodai nėra skirti galios optimizavimui, o fotovoltinių celių apsaugai nuo karštų taškų ir visiško gedimo. Diodai yra puslaidininkiniai elementai, turintys ribotą atsidarymų – užsidarymų ciklų skaičių. Kuo dažniau jie suveikia, o tiksliau kuo dažniau jie per save praleidžia didelę srovę ir įkaista, tuo trumpesnis jų tarnavimo laikas. Jeigu neįrengsite galios optimizatorių tiems moduliams, kurie patenka į ženklų šešėlį, anksčiau ar vėliau diodai suges ir saulės modulis nebe bus apsaugotas nuo karštų taškų.

Tai ar verta naudoti galios optimizatorius?

Šiame straipsnyje išnagrinėjome techninius ir ekonominius galios optimizatorių taikymo aspektus. Supratome, kad bypass diodai, nors ir prisideda prie didesnės elektros energijos gamybos šešėlių atveju, tačiau yra įrenginėjami tam, kad apsaugotų saulės modulius nuo karštų taškų. Išsiaiškinome, kad diodas gali ir neatsidaryti ir kad jo veikimą valdo inverteris. Palyginome atvejus, kaip šešėlis įtakoja optimizuotus ir neoptimizuotus saulės modulius. O dabar Jūsų dėmesiui pateikiame realų pavyzdį, kuomet pirminis saulės jėgainės įrengimo projektas buvo atliktas be galios optimizatorių, o vėliau septyniems saulės moduliams įrengti Tigo galios optimizatoriai.


20 Komentarų

Tomas · 2024-06-13 at 6:34

Turima saulės elektrinė su 14 modulių: 10 į pietus ir 4 į vakarus. Inverteris su galimybe naudoti 2 MPPT. Po kiek modulių jungti į kiekvieną MPPT (ar visus į vieną?) ir ar verta ant tų 4 modulių dėti optimizatorius?

  giminija · 2024-06-13 at 7:18

  Įrengiant optimiazatorius tik ant keturių modulių nepasieksite pageidaujamo efekto, kadangi šviečiant vakarinei saulei, ant pietinės pusės įrengti moduliai vis tiek trukdys veikti tiems keturiems moduliams. Jūsų atveju reikia naudoti tokią technologiją, kaip pvz. Solar Edge. Su paprastu stringiniu inverteriu, jungiant visus saulės modulius nuosekliai, nebus gerai. O jungti į atskirus stringus, t.y. po 10 ir 4 modulių, negalite, kadangi antras kanalas tikriausiai nepasieks minimalios įtampos. O jeigu ir pasieks, tai karštą vasarą įtampa dar labiau sumažės ir kanalas atsijunginės.

   Tomas · 2024-06-13 at 7:54

   Ar tai reiškia, kad optimizatoriai būtų reikalingi ant visų 14 modulių? Ar galima, pavyzdžiui, skaidyti į du kontūrus: vienas 7 moduliai į pietus, kitas 3 + 4 (pietūs + vakarai) ir optimizatorius dėti tik ant antro kontūro visų modulių? Gal apskritai vakarų pusės 4 moduliams dėti atskirą mikroinverterį?

    giminija · 2024-06-13 at 8:05

    Su tigo optimizatoriais šiuo atveju nebus gerai, netgi jeigu įrengsite juos ant visų modulių. Reikia naudoti Solar Edge technologiją, kuri reikalauja optimizatorių visiems moduliams. Arba, kaip ir rašote, tiems keturiems moduliams panaudoti mikroinverterius.

ARVYDAS · 2024-04-21 at 10:17

Kodėl Tigo optimizatorių negalima naudoti, jeigu saulės moduliai bus nukreipti į rytus ir vakarus?

  giminija · 2024-04-21 at 11:00

  Tigo deklaruoja, kad galima taip įrenginėti saulės modulius, tačiau realūs testai parodo priešingai. Patys esame ne vieną kartą tuo įsitikinę ir forumuose žmonės apie tai kalba.

Eugenijus · 2024-04-18 at 20:24

Nepavykus sumontuoti elektrinę ant stogo buvo sumontuota antžeminė. Trūko 3 panelių antžeminei. Viršutinė eilė 12 vnt 420W, ir apatinė 9vnt 420W. Neradau tokių pačių panelių tai vietoj 420W nupirkau 3 vnt 410W tos pačios firmos dvipusės. Viso 21 + 3. Pardavėjas įsiūlė Tigo optimizatorius 3 panelėms, nes visa eilė 12vnt. veiks kaip 410 W, kad neprarasti 90W iš 9 panelių. Sumontavus pastebėjau, kad apatinė eilė su 3 optimizatoriais veikia tik 9 panelės. O tos 3 tik kai šviečia saulė viskas veikia puikiai. Nėra saulės 10 KW elektinė gamina apie 3 KW. Viršutinė eilė be optimizatorių kokius 1,7 KW, o apatinė su 3 optimizatoriais kokius 1,3 KW. Mano išvada dėl jų naudos prasta. Bandysių nuimti. Jei prarasiu 90 W apatinėje eilėje taip tikrai bus mažesni nuostoliai.

  giminija · 2024-04-20 at 9:17

  Tigo naudoja buck-only architektūrą. Tai reiškia, kad siekiant padidinti srovę, optimizatorius mažina įtampą. Tigo siekia išlaikyti vienodą srovę per visą stringą. Optimizatoriai turi savo galios nuostolius, todėl turi būti naudojami tik ten, kur tikrai jie atlieka naudingą darbą, t.y. saugo modulius nuo šešėlių neigiamo poveikio ir/arba išlygina gerokai didesnius elektrinių parametrų tarp modulių skirtumus, negu pas Jus. Jūsų atveju optimizatorių panaudojimas buvo nepagrįstas nei ekonomiškai, nei techniškai.

Mindaugas · 2023-01-19 at 10:58

Sveiki. Butu įdomu sužinoti ar galima naudoti tigo optimizatorius. Rytų pusėje sumontuota 10 saulės modulių, dar papildomai uždėjus į vakarų pusę 10 saulės modulių, optimizatorius naudoti tik vakarinėje pusėje, kadangi rytų pusėje jau sumontuota elektrinė, viskas butu ant vieno stringo. Klausimas ar veiks .
Ačiū.

  giminija · 2023-01-19 at 11:35

  Tigo optimizatorių negalite naudoti, jeigu saulės moduliai bus nukreipti į rytus ir vakarus.

Arnas · 2022-11-20 at 18:44

Sveiki, jei saulės elektrinė yra įrengta per du plokščius ir vienas ilgiau būna šešėlyje taip sumažindamas visos elektrinės darbą, ar galima įrengti optimizatorius jau pastatytoje elektrinėje ir taip optimizuoti jos darbą?

  giminija · 2022-11-20 at 18:52

  Taip, galima. Nepadarysite to lengvai, jeigu moduliai įrengti ant šlaitinio stogo. Tuo tarpu Jūsų atveju nugarinė saulės modulių dalis yra laisvai pasiekiama, todėl be problemų galite įrengti optimizatorius.

Gedas · 2020-12-02 at 10:55

Labai įdomus ir naudingas straipsnis. Ypač buvo įdomu sužinoti kaip suveikia diodai. O ar tigo optimaizeriai, kaip ir Solar edge, padeda moduliams dirbti maksimalia galia, ar jie tik padaro tiltą per užšešėliuotą plokštę?

  giminija · 2020-12-02 at 21:02

  Taip, Tigo optimizatoriai veikia panašiai, kaip ir SolarEdge, t.y. leidžia saulės moduliams dirbti maksimalia galia. Abu produktai reikalingi tik šešėlio atveju, tik skirtumas toks, kad Tigo galima įrengti ant pasirinktų modulių, o SolarEdge optimizatoriai privalo būti įrengiami ant visų modulių. Be to, kiek man teko skaityti internete, Tigo optimizatoriai geriau susitvarko su šešėliu.

   SAULIUS · 2021-02-24 at 19:27

   Labas, labai reikia pagalbos patarimo. Planuojama saulės elektrinę 8kw montuoti ant žemės i pietus, šešėlio nuo medžių niekada nebus,vieta parinkta nešešėlinė. Ar yra butina konstruoti su optimaizeriais?

    giminija · 2021-02-25 at 8:26

    Jūsų atveju galios optimizatoriai ne tik kad nereikalingi, bet juos įrengus, padidės bendri sistemos galios nuostoliai ir atsiras didesnė gedimų rizika.

Linas · 2020-11-27 at 9:37

Labas, jei stogas yra plokščias ir artėjant žiemai, visi saules moduliai iš apačios yra užšešėliuojami apie 10 cm ar tai labai blogai, koks sprendimas? Padidinti tarpų tarp modulių nėra galimybės dėl vietos.

  giminija · 2020-11-30 at 10:54

  Tai yra pagrindinė daugumos plokščių stogu problema. Jeigu saulės moduliai įrengti vertikaliai, tuomet moduliai negamins visai nieko, o jeigu vertikaliai, tuomet nuo kiekvieno modulio prarasite +/- trečdalį gaminamos energijos. Jeigu klausiate apie bypass diodus, tai tokiu laiku saulės spinduliuotė yra labai silpna, taip pat jūsų saulės modulių kampas visai nepalankus žiemos sezonui, tad dėl saulės modulių ilgaamžiškumo nerimauti nevertėtų.

Aivaras · 2020-11-26 at 19:22

Optimizatoriai ne tik nuo šešėlio saugo. Su jais galima kontroliuoti kiekvieną panelį ir atjungti gaisro atveju.

  giminija · 2020-11-26 at 21:39

  Tigo galios optimizatoriai gali būti įrenginėjami ne visiems saulės moduliams, o tik tiems, kurie potencialiai patenka į šešėlį. Keliems saulės moduliams vargu ar verta įrenginėti monitoringo sistemą, kuri gerokai išbrangins saulės jėgainės savikainą. O įrenginėti optimizatorius visiems saulės moduliams, kai nėra jokių šešėlių, tikrai neverta, jau vien dėl to, kad su galios optimizatoriais sistema tampa labiau pažeidžiama gedimams (kuo daugiau elektronikos komponentų, tuo daugiau galimybių kažkam sugesti) ir padidėja galios nuostoliai. Kas liečia grandinės nutraukimą gaisto atveju, tai čia reikėtų paminėti tokį faktą, jog teisingai įrengta saulės jėgainė yra saugus įrenginys ir gaisro kilti neturėtų. Todėl, šia funkcija pasinaudoja vienetai visame pasaulyje.

Parašykite komentarą

Avatar placeholder

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *