GarantijaGamintojo garantija yra suteikiama atskirai saulės fotoelektriniams moduliams, saulės modulių tvirtinimo konstrukcijai, valdikliui ir įrengimo darbams. Įsigijus fotovoltinį vandens šildymo komplektą su įrengimo paslauga suteikiame standartinę garantiją:

  • Saulės moduliams ir tvirtinimo konstrukcijai – 10 metų;
  • Valdikliui – 3 metai;
  • Įrengimo darbams – 5 metai.

Įsigijus komplektą be įrengimo paslaugos saulės moduliams ir tvirtinimo konstrukcijai yra taikoma 10 metų, o valdikliui 2 metų standartinė garantija.

Įsigijus vien tik valdiklį, taikoma 2 metų standartinė garantija.

Per 6 mėnesius nuo produkto įsigijimo dienos Pirkėjas gali nemokamai jį užregistruoti mūsų sistemoje ir parašyti atsiliepimą. Už tai suteiksime išplėstinę garantiją visiems sistemos komponentams.

Standartinės garantijos apibrėžimas

Saulės moduliai ir tvirtinimo konstrukcija

Garantiniu laikotarpiu UAB “GIMINIJA” nemokamai pataisys / pakeis nauju sugedusį saulės modulį ar tirtinimo konstrukcijos sudedamąją dalį, tačiau demontavimo ir sumontavimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejį, kai gedimas įvyko dėl netinkamo sumontavimo:

  • jeigu saulės modulius montavo UAB “GIMINIJA” atstovai, demontavimo / sumontavimo darbus atliksime nemokamai, išskyrus atvykimo išlaidas, kurias padengia Pirkėjas;
  • jeigu saulės modulius montavo Pirkėjas savo jėgomis, jis netenka garantijos ir turės sumokėti už naują saulės modulį ar sugedusio saulės modulio taisymą.

Valdiklis

Į trijų metų standartinę garantiją įeina nemokamas sugedusio valdiklio taisymas / pakeitimas nauju, sugedusio valdiklio demontavimas ir sutaisyto ar naujo valdiklio sumontavimas. Tačiau garantija neapima išlaidas už UAB “GIMINIJA” atstovo atvykimą.
Gamykloje nustačius, kad gedimas įvyko dėl vartotojo kaltės, garantija yra automatiškai sustabdoma ir vartotojui yra pateikiama valdiklio taisymo sąmata. Vartotojui sutikus su remonto sąlygomis, įrenginys yra sutaisomas ir jam yra atstatoma garantija. Pvz. jeigu garantijos sustabdymo dieną produktui buvo likusi vienerių metų garantiją, atlikus remontą, produktui yra tęsiama ta pati vienerių metų garantija. Prie gedimų, įvykusių dėl vartotojo kaltės, priskiriami gedimai dėl valdiklio ribinių parametrų viršijimo, drėgmės, poliškumo supainiojimo, trumpojo jungimo.

Įrengimo darbai

Suteikiame penkerių metų garantiją darbams, išskyrus mūsų atstovo atvykimo išlaidas. Jeigu paaiškėtų, kad gedimas įvyko dėl Pirkėjo kaltės, jis padengia gedimo nustatymo ir šalinimo išlaidas.

Išplėstinės garantijos sąlygos

Papildoma garantijaPer 6 mėnesius nuo produkto įsigijimo dienos Pirkėjas gali nemokamai jį užregistruoti mūsų sistemoje ir parašyti atsiliepimą su teise, kad mes jį patalpinsime mūsų el. parduotuvėje. Už tai suteiksime išplėstinę garantiją visiems sistemos komponentams.

Išplėstinė garantija perkantiems fotovoltinį vandens šildymo komplektą su įrengimo paslauga:

  • Saulės moduliams ir tvirtinimo konstrukcijai – papildomi 2 metai (viso 12 metų);
  • Valdikliui – papildomi 2 metai (viso 5 metai).

Išplėstinė garantija perkantiems fotovoltinį vandens šildymo komplektą be įrengimo paslaugos:

  • Valdikliui – papildomi 2 metai (viso 4 metai).

Išplėstinė garantija perkantiems vien tik valdiklį – papildomi 2 metai (viso 3 metai).

Savo pirkinį per 6 mėnesius nuo įsigijimo dienos galite užregistruoti paspaudę šią nuorodą.

 

LAUKIU SKAMBUČIO
+
Paskambinkite!