GarantijaGamintojo garantija yra suteikiama atskirai saulės fotoelektriniams moduliams, saulės modulių tvirtinimo konstrukcijai, valdikliui ir įrengimo darbams. Įsigijus fotovoltinį vandens šildymo komplektą su įrengimo paslauga suteikiame standartinę garantiją:

  • Tvirtinimo konstrukcijai – 10 metų;
  • Valdikliui ir saulės moduliams – 5 metai;
  • Įrengimo darbams – 5 metai.

Įsigijus komplektą be įrengimo paslaugos tvirtinimo konstrukcijai yra taikoma 10 metų, saulės moduliams 5 metų ir valdikliui 2 metų garantija.

Įsigijus vien tik valdiklį, taikoma 2 metų standartinė garantija.

Saulės moduliai ir tvirtinimo konstrukcija

Garantiniu laikotarpiu UAB “GIMINIJA” nemokamai pataisys / pakeis nauju sugedusį saulės modulį ar tvirtinimo konstrukcijos sudedamąją dalį, tačiau demontavimo ir sumontavimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejį, kai gedimas įvyko dėl netinkamo sumontavimo:

  • jeigu saulės modulius montavo UAB “GIMINIJA” atstovai, demontavimo / sumontavimo darbus atliksime nemokamai, tačiau vartotojas privalo bendradarbiauti su UAB “GIMINIJA” specialistais ir nuotoliniu būdu padėti išaiškinti gedimo šaltinį.
  • jeigu saulės modulius montavo Pirkėjas savo jėgomis, jis netenka garantijos ir turės sumokėti už naują saulės modulį ar sugedusio saulės modulio taisymą.

Valdiklis

Į standartinę garantiją įeina nemokamas sugedusio valdiklio taisymas / pakeitimas nauju. Vartotojas turi savarankiškai demontuoti sugedusį valdiklį ir išsiųsti jį į UAB “GIMINIJA”.
Gamykloje nustačius, kad gedimas įvyko dėl vartotojo kaltės, garantija yra automatiškai sustabdoma ir vartotojui yra pateikiama valdiklio taisymo sąmata. Vartotojui sutikus su remonto sąlygomis, įrenginys yra sutaisomas ir jam yra atstatoma garantija. Pvz. jeigu garantijos sustabdymo dieną produktui buvo likusi vienerių metų garantiją, atlikus remontą, produktui yra tęsiama ta pati vienerių metų garantija. Prie gedimų, įvykusių dėl vartotojo kaltės, priskiriami gedimai dėl valdiklio ribinių parametrų viršijimo, drėgmės, poliškumo supainiojimo, trumpojo jungimo.