Fotovoltinė vandens šildymo sistema

Saulės kolektorių pardavėjai dažnai teigia, jog vandens šildymas su saulės fotoelektriniais moduliais yra nenašus bei brangus. Ir jie yra teisūs: tiesiogiai sujungus saulės fotoelektrinius modulius su elektriniu kaitinimo elementu teigiamų rezultatų galima tikėtis tik saulėtą dieną. Tuo tarpu ryte, vakare arba apsiniaukusią dieną tiesiogiai prijungtas kaitinimo elementas dėl netinkamos varžos apkraus saulės modulius, sumažės įtampa ir efektyvaus vandens šildymo nebebus (apie tai galite pasiskaityti šiame straipsnyje). Ne ką geriau bus naudojant impulso pločio moduliacijos principu (PWM) veikiančius saulės valdiklius.

Tačiau, elektrinį teną prie saulės modulių prijungus per maksimalios galios taško sekimo valdiklį (MPPT), saulės moduliai tampa konkurencinga saulės kolektoriams vandens šildymo priemone. Tokios sistemos naudingumo koeficientas yra žemesnis už saulės kolektorių našumą, tačiau vandens šildymo su saulės moduliais privalumai neabejotinai padaro šią sistemą patrauklia.

Norime jums pristatyti naujausią mūsų gaminį – maksimalios galios taško sekimo valdiklį (MPPT), skirtą vandens šildymui su saulės fotoelektriniais moduliais.

fotovoltinis-mppt-vandens-sildymo-valdiklis-500x431

Tai yra produktas, kuris savo efektyvumu ir paprastumu lenkia klasikinę artimo galingumo saulės kolektorių sistemą.

 • Visiškai neaptarnaujamas: absoliučiai jokių vamzdžių, cirkuliacinių siurblių, skysčių, problemų su sistemos užšalimu.

 • Įrangos paprastumas: jokių akumuliatorių, inverterių, įkrovimo valdiklių, maitinimo iš 220 V AC tinklo.

 • Didesnis sistemos naudingumo koeficientas žiemos metu: kuo šalčiau lauke, tuo sistema yra našesnė. Lyginant su saulės kolektoriais, ši sistema saulėtą žiemos dieną pagamins daugiau karšto vandens, negu saulėtą vasarą.

 • Jokių vamzdžių lauke: nėra jokios problemos su sistemos užšalimu, iš saulės modulių nutiesiamas tik laidas, kuris prijungiamas prie valdiklio, įrengto viduje šalia boilerio.

 • MPPT – šiuolaikinis maksimalios galios taško sekimas. Tenas nuo ryto iki vakaro naudoja maksimalią galią, kurią konkrečiu momentu gamina saulės fotoelektriniai moduliai.

 • Valdiklio naudingumo koeficientas – 97 %

 • Lengvai plečiama sistema: galimybė įrengti iki 1.25 kW galios fotovoltinę sistemą arba į boilerį įpjauti dar vieną kaitinimo elementą ir įrengti dar vieną sistemą su atskiru valdikliu.

 • Gamtai draugiška sistema: jokio CO2 išskirimo, jokio papildomo energijos naudojimo. Valdiklis yra maitinimas vien tik iš saulės modulių, jokių papildomų maitinimo šaltinių.

 • Itin paprastas sistemos įrengimas: sumontuojate saulės modulius ir iš jų nusivedate du laidus iki valdiklio, kuris tiesiog prisukamas prie sienos. Saulės moduliai yra lengvi ir jų montavimui nereikia jokių specialių žinių ir didelių pastangų.

 • Saulės modulių įrengimas jums patogioje vietoje: moduliai gali būti įrengti tiek ant stogo, tiek ant žiemės. Tuo tarpu saulės kolektoriai gali būti montuojami tik ant stogo.

 • Autonominis veikimas: sistema gali būti naudojama net ten, kur nėra elektros įvado, jai nereikalingas joks išorinis elektros maitinimas.

 • Pagaminta Lietuvoje: valdiklis surinktas Lietuvoje, MPPT algoritmas sukurtas, optimizuotas ir įdiegtas JAV. Tai yra profesionalus gaminys, atitinkantis IEC, UL, NEC ir NEMA standartus.

 • Pulsuojanti išėjimo įtampa: į kaitinimo elementą yra paduodama pulsuojanti įtampa, primenanti kintamą, todėl su šia sistema gali būti naudojamas įprastas, kartu su boileriu tiekiamas, termo reguliatorius, atjungiantis kaitinimo elementą, pakilus vandens temperatūrai virš nustatytos ribos.

 • Sistema prijungiama prie jūsų turimo boilerio: jokių papildomų modifikacijų, jums tereikia pakeisti kaitinimo elementą į galingesnį, kurio varža suderinama su šia sistema. Tenas yra įtrauktas į valdiklio kainą.

 • Galimybė šildyti vandenį iš elektros tinklo: nesant pakankamai saulės spinduliuotei tenas lengvai gali būti atjungtas nuo valdiklio ir prijungtas prie jūsų elektros tinklo.

 • Sistema pritaikyta 100 – 150 litrų talpos boileriams: iki 100 litrų boileriams patariame rinktis 0.75 – 1 kW fotovoltinių modulių galią (3-4 saulės moduliai), o virš 100 litrų boileriams – 1.25 kW instaliuotą galią (5 saulės moduliai).

 • Pinganti technologija: kasmet mažėja saulės modulių kainos, todėl ateityje tokios sistemos kaina bus vienareikšmiškai mažesnė už saulės kolektorių kainą.

Atlikome vandens šildymo su saulės fotoelektriniais moduliais ir saulės kolektoriais matematinius skaičiavimus bei parengėme dviejų sistemų palyginimą. Skaičiavimams buvo panaudoti saulės kolektorių naudojimo Lietuvoje statistiniai duomenys ir mūsų sukurtos saulės fotoelektrinės sistemos, pritaikytos vandens šildymui, bandymų rezultatai.

Saulės kolektoriai yra plačiai naudojama technologija, leidžianti tiesiogiai panaudoti saulės energiją vandens šildymui. Ši technologija yra jau stipriai išvystyta ir neverta tikėtis ženklių našumo padidėjimų ateityje. Tik vis dar tobulinami terminė izoliacija ir absorberių sluoksniai. Nagrinėjant saulės kolektorių sistemas galima įžvelgti tam tikrus apribojimus ir trūkumus. Tam, kad saulės kolektorių sistema funkcionuotų, reikalingi vamzdžiai, vožtuvai, siurbliai, cirkuliuojantis glikolis ir atitinkama sistemos eksploatacijos sauga. Taip pat, kas kelis metus turi būti keičiamas šilumą transportuojantis skystis. Kitas apribojimas yra sistemos našumo sumažėjimas šaltuoju laikotarpiu. Minėti trūkumai atveria kelią alternatyvių sistemų, tokių kaip saulės fotoelektriniai moduliai su MPPT valdikliu ir boileryje įmontuotu elektriniu kaitinimo elementu (tenu), naudojimui. Pagrindinis saulės fotoelektrinių modulių naudojimo vandens šildymui privalumas, lyginant su saulės kolektoriais – didesnis naudingumo koeficientas esant žemai aplinkos temperatūrai. Kitas didelis privalumas – itin lengvas tokios sistemos įrengimas, kuris įveikiamas kiekvienam be specialisto pagalbos.

Mūsų atliktame tyrime buvo naudojami du galingi plokštieji saulės kolektoriai ir lietuviški SOLET 250W saulės fotoelektriniai moduliai, kurie turėjo aprūpinti karštu vandeniu keturių asmenų šeimą. Skaičiavimuose buvo vertinama Ukmergės r. geografinė padėtis (55.15N, 24.68E). Meteorologiniai duomenys buvo paimti iš PVGIS, naudojant duomenų bazę CM-SAF, sudarytą iš 1998-2010 metų mėnesių vidurkių. Saulės kolektorių ir fotoelektrinių modulių pasvyrimo kampas –  45 laipsniai horizonto atžvilgiu.

Paros vidutinė saulės spinduliuotė kiekvieną mėnesį

Vidutinė paros temperatūra kiekvieną mėnesį

Remiantis šiais duomenimis atlikome saulės kolektorių ir saulės fotoelektrinių modulių, naudojamų vandens šildymui, palyginimą.

KARŠTO VANDENS POREIKIS

Suvartojamo karšto vandens kiekiui nustatyti panaudojome norminius duomenis, kuriais remiantis keturių asmenų šeima per parą sunaudoja apie 160 litrų karšto vandens.

Skaičiavimuose buvo vertinamas 10 m atstumas nuo saulės kolektorių ir fotoelektrinių modulių iki boilerio. Pusė šio atstumo buvo pastato išorėje. Name nebuvo įrengtas cirkuliacinis kontūras, t.y. karštas vanduo buvo naudojamas tik buitiniams poreikiams, o ne pastato šildymui. Boileris kombinuotas su galimybe vandenį šildyti iš katilo.

Per metus tokio kiekio vandens pašildymui reikia sunaudoti 2708 kWh energijos.

Vidutinis karšto vandens poreikis kiekvieną mėnesį

SISTEMŲ PALYGINIMAS

Toliau yra pavaizduotos saulės kolektorių ir saulės fotoelektrinių modulių sistemos, skirtos vandens šildymui. Saulės kolektorių sistema susideda iš vamzdžių, išplėtimo indo, cirkuliacinio siurblio, apsauginio vožtuvo, valdiklio ir temperatūros kolektoriuje matuoklio. Fotovoltinė sistema susideda tik iš saulės modulių, maksimalios galios taško sekimo (MPPT) valdiklio ir elektrinio kaitinimo elemento (teno).

saules-kolektoriaus-sistema

Vandens šildymo su saulės kolektoriais schema

FEM-vandens-sildymo-sistema

Vandens šildymo su saulės fotoelektriniais moduliais schema

Vandens šildymas su saulės kolektoriais

Bandymų metu buvo naudojama dviejų standartinių saulės kolektorių sistema su tokiais techniniais parametrais: saulės kolektoriaus plotas 2.25 m2, naudingas plotas: 2.01 m2, kolektoriaus naudingumo koeficientas 0.78, naudingas šilumos kiekis 4.5 kJ/(m2K), skaidraus paviršiaus atspindys esant lygiagrečiai spinduliuotei 0.82 ir 0.88 – esant 45 ͒ kampu horizonto atžvilgiu išdėstytam paviršiui, spinduliuotei.

Šildant vandenį su saulės kolektoriais, sistemos naudingumo koeficientas (įskaitant visus energijos transportavimo nuostolius) yra virš 33 %. Bendras pagamintas energijos kiekis per metus, atskaičius nuostolius, yra 1625 kWh, kas atitinka apie 60 % visos per metus reikiamos energijos vandens pašildymui. Nuostoliai vamzdžiuose sudaro 293 kWh per metus. Dviejų plokščių saulės kolektorių sistemos kaina yra apie 5000 Lt su PVM. Į kainą neįtraukti vamzdžiai, boileris ir montavimo konstrukcijos. Taip pat papildomai apie 2000 – 2500 Lt kainuos komplekto pristatymas ir montavimo darbai.

Vandens šildymas su saulės fotoelektriniais moduliais

Pasinaudojant specializuota programine įranga Homer buvo apskaičiuota reikiama saulės fotoelektrinių modulių galia. Saulės fotoelektrinių modulių naudingumo koeficientas apie 20 %. Saulės modulių temperatūrinis koeficientas yra -0.40%/ ͒ C ir 0.9% metinis saulės modulių galios sumažėjimas. Remiantis energijos kiekiu, kurį sugeneruoja aprašyta saulės kolektorių sistema, nustatėme reikiamą saulės modulių skaičių, kuris pagamina panašų energijos kiekį. Paaiškėjo, jog dviejų saulės kolektorių analogas yra 1.75 kWp instaliuotos galios saulės fotovoltinė sistema, kuri užima 13.58 m2 ploto ir per metus pagamina 1670 kWh energijos vandens pašildymui (62 % reikiamo metinio energijos kiekio). Elektros energijos transportavimo nuostoliai 6.4 kWh per metus. Tokios sistemos naudingumo koeficientas yra apie 11 %. Įrangos kaina virš 7000 Lt.

Sistemų palyginimas

Gauti abiejų sistemų naudingumo koeficientai galutiniam vartotojui gaminamo energijos kiekio prasme visai nieko nereiškia. Ir viena ir kita sistema pagamins beveik vienodą energijos kiekį. Tiesiog užimamo ploto prasme saulės kolektorių sistema yra žymiai kompaktiškesnė. Tačiau, saulės fotoelektriniai moduliai efektyviau panaudoja energiją, kadangi nuostoliai laiduose yra net 30 – 40 kartų mažesni, lyginant su saulės kolektorių sistemoje naudojamais vamzdžiais. Saulės fotovoltinės sistemos privalumas yra toks, jog jos naudingumo koeficientas kyla žiemos metu, tuo tarpu kai saulės kolektoriai žiemą praktiškai visai nenaudingi. Taip pat, įdiegus papildomas technines priemones, perteklinė saulės fotoelektrinių modulių gaminama energija (įšilus vandeniui), gali būti naudojama elektros energijos gamybai.

Saulės modulių, naudojamų vandens šildymui, įrengimas yra itin paprastas ir nereikalauja jokių specifinių žinių. Tuo tarpu saulės kolektoriams įrengti dažnai reikia kvalifikuotų specialistų pagalbos.

Ekonomine prasme saulės fotoelektrinė sistema yra brangesnė. Tačiau, kasmet pingant saulės moduliams, kainos su laiku susilygins arba fotovoltinės sistemos net taps pigesnės už klasikinius saulės kolektorius. Nagrinėjant abiejų sistemų gamybos aspektus, saulės kolektorių gamybai yra sunaudojama mažiau resursų, todėl jų atsipirkimo laikas yra keliais metais trumpesnis.

Abejų sistemų privalumas yra toks, jog jos 100% perdirbamos.

IŠVADOS

Saulės fotoelektriniai moduliai nusileidžia saulės kolektorių našumui, jie užima didesnį plotą ir yra brangesni. Tačiau jų įrengimo ir eksploatavimo paprastumas, o taip pat didesnis našumas žiemos metu, kada karšto vandens daugiausiai reikia, padaro juos patraukliais ir konkurencingais.

MŪSŲ SPECIALUS PASIŪLYMAS JUMS

Išnagrinėję atliktus skaičiavimus ir gautus bandymų rezultatus sukūrėme saulės fotoelektrinių modulių sistemą vandens šildymui, skirtą iki 150 litrų talpos boileriams. Jeigu pagal normas skaičiuojama, jog keturių asmenų šeima sunaudoja 160 litrų karšto vandens per parą, tai praktika parodo, jog Lietuvoje plačiausiai naudojami nuo 80 iki 150 litrų boileriai. Sistemą sudaro našus MPPT valdiklis, kaitinimo elementas jūsų turimam boileriui, laidai ir 4-5 SOLET 250W saulės fotoelektriniai moduliai (4 saulės moduliai iki 100 l ir 5 saulės moduliai virš 100 l vandens talpoms). Įrengus 1.25 kW saulės fotoelektrinę sistemą 80 litrų boileriui, per metus vandens šildymui bus pagaminta apie 80 % visos reikiamos energijos, o tokio pat dydžio sistema 150 l boilerio pašildymui per metus pagamins apie 42 % visos reikiamos energijos. Kadangi dažniausiai yra naudojami kombinuoti boileriai, tai žiemos metu trūkumas bus padengtas šilumine energija iš katilo.

Mūsų pasiūlymus galite rasti internetinėje parduotuvėje:

1 kW saulės fotovoltinės vandens šildymo sistema

1.25 kW saulės fotovoltinės vandens šildymo sistema

SolarTech 250/10 MPPT fotovoltinis vandens šildymo valdiklis jau turintiems saulės modulius

Į pilno komplekto kainą įeina saulės fotoelektriniai moduliai, laidai su antgaliais, 3500W kaitinimo elementas bei pažangus MPPT valdiklis.

Sistemos įrengimas yra labai paprastas ir nereikalauja jokių techninių žinių. Valdiklis yra tiesiog kabinamas ant sienos ir prie jo yra prijungiami laidai iš saulės modulių ir kaitinimo elemento.

Jeigu Jūsų boilerio teno galingumas yra mažesnis už 2500 W, reikės jį pakeisti į galingesnį. Srieginis 1-1/4″ 3500 W galios tenas yra tiekiamas kartu su šiuo komplektu, o jeigu jūsų boileryje yra flanšinis arba keramikinis tenas, reikės jį perdaryti į galingesnį.

Besirenkant 1 kW šildymo sistemą, reikia naudoti mažiausiai 3000 W kaitinimo elementą, o 1.25 kW galios sistemai tinka 2500 – 3000 W galios tenai. Pabrėžtina, jog ir 1 kW sistemai gali būti naudojamas 2500 W kaitinimo elementas, tik maksimali, iš saulės modulių vartojama galia, bus ribojama iki 750 W ( bendras sistemos našumas būtų 72%). Plačiau apie pakonsultuosime el. paštu info@giminija.lt arba tel. +370 613 74575.

Saulės moduliai yra lengvi ir gali būti nesunkiai sumontuoti ant stogo ar žemės, panaudojant savadarbes konstrukcijas, kurias galima pasigaminti neviršijant 200 Lt sumos.

Apsilankykite mūsų elektroninėje parduotuvėje, susisiekite su mumis, užduokite jums rūpimus techninius klausimus, susijusius su fotovoltine sistema, skirta vandens šildymui ir labai tikimės, jog įsigilinę į šią sistemą, ji jums pasirodys patraukli ir verta jūsų dėmesio. 

Atlikome daugybę matematinių skaičiavimų ir realių bandymų, todėl esame pajėgūs atsakyti į visus Jūsų klausimus. Taip pat paaiškinsime apie sistemos naudingumo koeficientą ir įrodysime, jog 99% našumas, kaip kad teigia mūsų konkurentai, iš esmės nėra galimas.

Galite sekti šio įrašo komentarus per RSS 2.0 šaltinį. Taip pat galite palikti savo komentarą arba sekti (trackback) iš Jūsų tinklapio.

24 Atsiliepimai
 1. Arvydas sako:

  Sveiki,
  sudomino Jūsų siūloma fotovoltinė vandens pašildymo sistema.Gal galite patikslinti,kodėl 1 kW sistemoje reikia naudoti 3000W kaitinimo elementą.Kodėl netiks jau esantis boileryje 2000W šildymo elementas?
  Pagarbiai,
  Arvydas

  • UAB GIMINIJA sako:

   Jungiant keturis saulės modulius nuosekliai gausite 127.2 V įtampą. Remiantis omo dėsniu, naudojant 3 kW 230 V kaitinimo elementą su 127.2 V įtampa, didžiausia elemento vartojama galia bus 919 W. Tai reiškia, jog naudojant 1 kW sistemą ir 3 kW teną, daugiausiai galėsite panaudoti 919 W iš saulės modulių (sistemos našumas bus 95% (jau įvertinus paties valdiklio nuostolius). Jeigu naudotumėte 3.5 kW teną, panaudotumėte visus 1000 W iš saulės modulių, atskaičius 3% valdiklio nuostolių.

 2. Micius sako:

  Sveiki.Turiu 4 modulius Trina Solar TSM-185DC01, vieno galia 185W, atviros grandinės įtampa 44,5V, darbinė įtampa Vmp 37,5V. Nuosekliai sujungus laisva eiga pasiekia 180V. Galia suminė gaunasi 740W. Boileryje įmontuotas 3 tenai po 2kw (viso 6kw). Ar galimas Jūsų sistemos pajungimas ? Kokie kiti niuansai ?

  Tada dar įdomu paklausti, ar galima pajungti didesnės galios saulės jėgainę ? Pvz 3 kw ?

  Pagarbiai

  Vytautas

  • UAB GIMINIJA sako:

   Pirmiausiai reikėtų pradėti nuo to, kokio dydžio boileris pas Jus? Jeigu įrengti 3 tenai, reiškia talpa yra labai didelė ir su 740 W galia jokios naudos neturėsite. Savo modulius galite jungti prie mūsų valdiklio, tik turėsite pasikeisti teną arba sujungti du esamus tenus lygiagrečiai. Gausite labai mažą varža, sistema veiks labai efektyviai. Didesnės už 1.25 kW galios saulės modulių prie vieno valdiklio jungti negalima. Jeigu norite turėti 3 kW, Jums reikėtų prie kiekvieno teno prijungti po atskirą valdiklį.

   • Ewas sako:

    Kokia ten ta schema valdiklio, kad negali komutuoti didesnės galios, gal galima pakeisti ar sustiprinti kai kuriuos elementus, kad galėtų valdyti didesnę galią, nei pirkti po valdiklį ant teno.

    • UAB GIMINIJA sako:

     Žiūrint į valdiklį kaip į elektronikos schemą, čia nieko sudėtingo nėra ir galią galima komutuoti bet kokią. Tačiau šiuo atveju viskas priklauso nuo MPPT reguliatoriaus, kurio programa yra optimaliai išdirbta, optimizuota ir finale buvo gauti labai geri rezultatai. Visa esmė yra ta, kad MPPT reguliatorius efektyviai veiktų tiek saulėtą dieną, tiek debesuotą. Jeigu 1 kW sistemą dėl apniūkusios dienos generuoja tik pvz. 200 W galią, tai reguliatoriaus tikslas yra išlaikyti saulės modulių darbinę įtampą ir tenui atiduoti tuos 200 W, o ne sumažinti ją dėl stipraus varžų nesuderinamumo, kuris didėja, priklausomai nuo saulės spinduliuotės intensyvumo. Taigi, čia susiduriame su klasikiniu omo dėsniu, kuris sako, jog valdiklio išėjimo galia bus U^2/R. O tai reiškia, jog arba turime didinti nuosekliai sujungtų modulių skaičių, o tai tikrai nėra efektyvu dėl reikalingo didelio ploto ir dar didesnės investicijos, arba reikia naudoti teną, kurio galia gerokai viršys 3500 W. Naudojant labai galingą vienfazį teną, jus iš karto užkertate sau kelią panaudoti Lesto kaip rezervą apniūkusiomis dienomis. Kaip jau buvo minėta, šis valdiklis specialiai sukurtas ir optimizuotas boileriams iki 150 l talpos. Jeigu reikia daugiau vandens, žmogus sprendžia ar naudoti du valdiklius, ar pasirinkti kitą vandens šildymo būdą.

 3. Donatas sako:

  Sveiki,

  Ar galima su jūsų siūlomu įrenginiu naudoti Schott saulės modulius? Galia 100W, atviros grandinės įtampa 23,5V, darbinė įtampa 17,3V. Koks turėtų būti 12vnt. šių modulių jungimas?

  • UAB GIMINIJA sako:

   Su tokiais parametrais galite naudoti tik iki septynių vienetų saulės modulių. Teorinė bendra galia būtų 700 W, tačiau realiai Jus jos niekada neturėsite, kadangi tokiai sistemai neparinksite tinkamo teno. Išvada: su tokiais moduliais mūsų fotovoltinio vandens šildymo valdiklio naudoti negalite.

 4. Ewas sako:

  Sveiki,
  kol kas jūsų siūlomos sistemos beviltiškai ilgas atsipirkimo laikas, apie 10 metų, ir tai jeigu viskas dirbs be sutrikimų ir boleryje temperatūra neviršys termostato nustatytos temperatūros, jei termostatas atjunginės šildytuvą atsiperkamumas dar labaiu išsitems laike. Galima konstatuoti, kad šis įrenginys yra ekonomiškai beprasmis. Kol kas fotomoduliai kainuoja neadekvačiai.

  • UAB GIMINIJA sako:

   Naudojant boilerį iki 150 l, mūsų sistema atsipirk daugiausiai per 8 metus. Tai yra patvirtinta skaičiavimais ir praktiniais bandymais. Jeigu žiūrėti vien iš ekonominės pusės, be abejo, galite įsirengti plokščius kolektorius už mažesnę kainą, tačiau šios sistemos privalumu yra paprasta konstrukcija ir itin lengvas įrengimas. Jums nereikia jokių vamzdžių ir cirkuliacinių siurblių, jokių judamųjų elementų, tad ir gedimo rizika sumažėja iki minimumo. Vien moduliui gamintojas suteikia 10 metų garantiją (o dirbti jis turėtų 25-30 metų), o gerai pagaminta elektronika, jeigu nesuges per pirmus eksploatavimo metus, nepriekaištingai veiks daug metų, kol nesuges koks tiristorius arba elektrolitinis kondensatorius, kurių pakeitimas kainuoja centus. Vieni žiūri vien tik ekonominę pusę, kiti į patogumą ir dalinę energetinę nepriklausomybę. Jeigu vertinsite vien tik piniginę išraišką, sutinku, jog ši sistema ne jums.

 5. Arūnas sako:

  Didesnis sistemos naudingumo koeficientas žiemos metu: kuo šalčiau lauke, tuo sistema yra našesnė. Lyginant su saulės kolektoriais, ši sistema saulėtą žiemos dieną pagamins daugiau karšto vandens, negu saulėtą vasarą.
  Ir kitas Jūsų teiginys: Kadangi dažniausiai yra naudojami kombinuoti boileriai, tai žiemos metu trūkumas bus padengtas šilumine energija iš katilo arba elektros energija iš LESTO tinklo.Kaip suprasti, kur čia teisybė?

  • UAB GIMINIJA sako:

   Atsakymas į 1-ą klausimą: fotovoltinė celė yra puslaidininkinis elementas. Visi puslaidininkiai, mažėjant temperatūrai, tampa laidininkais. Kuo žemesnė temperatūra, tuo didesnė generuojama galia. Sistemos komplekte siūlomi moduliai turi -0.47 %/C temperatūrinį koeficientą, t.y. su kiekvienu laipsniu žemiau už +25 C, galia didėja.

   Atsakymas į 2-ą klausimą: Dažniausiai žmonės turi ne vien tik elektrinius boilerius, o kombinuotus, t.y. juose yra įsuktas elektrinis tenas ir papildomai šiluminis kontūras pvz. iš katilo. Žiemos metu, lyginant su vasaros laikotarpiu, saulės spinduliuotė Lietuvoje sumažėja 8 kartus, taigi naturalu, jog saulės energijos nepakaks vandens šildymui. Todėl vandenį šildys šiluma iš katilo arba elektra nupirkta iš Lesto (tenas atjungiamas nuo mūsų valdiklio ir prijungiamas į 220 V tinklą.

   • Arūnas sako:

    vistiek nesupratau
    Jeigu kuo žemesnė temperatūra-tai galia didėja, taip?, o kam tada žiemą jungtis prie LESTO

    • UAB GIMINIJA sako:

     Saulės moduliai ne nuo šalčio elektrą gamina, o nuo saulės spindulių :) Jeigu žiemos metu saulės spinduliuotė silpna, tai ir šaltis nepadės. Čia turima omenyje tai, jog žiemos šaltą saulėtą dieną saulės moduliai gamins daugiau, negu vasaros saulėtą karštą dieną. Žiemos metu saulės spinduliuotė, lyginant su vasara, sumažėja net 8 kartus, todėl fotovoltinė vandens šildymo sistema žiemą praktiškai neveiksminga, išskyrus saulėtas dienas, kurių nėra daug, ypač nuo lapkričio iki sausio pabaigos.

 6. Mindaugas sako:

  Turiu tokius modulius: 150 Wp CIGS (TSMC Solar, Vokietija) x6 vnt. Suma 900 W.
  Turiu du klausimus:
  1 Ar galėčiau su jūsų sprendimu juos tiesiogiai jungti prie name esančios akumuliacinės talpos šildymo sistemai? Jei taip kokio galingumo ir koks būtų tinkamas tenas?
  2. Su taip pačiais moduliais jungtis tiesiogiai (ar per jūsų siūlomą įranga į boilerį Drazice 200l (2,2kW)?

  Dėkoju

  • UAB GIMINIJA sako:

   Jūsų moduliai negali būti naudojami su mūsų vandens šildymo valdikliu. Prijungus modulius tiesiogiai prie teno, efektą turėsite tik giedrą dieną ir tik vidurdienį. Daugiau apie tai skaitykite čia.

 7. Gintaras sako:

  Sveiki,
  Pas mane yra 10 vnt. 245 W moduliai.
  Klausimas, ko trūksta kad vasaros metu turėčiau šiltą vandenį boileryje 100 litrų, ir kiek tai kainuotų ?

 8. Raimundas sako:

  Turiu 150 litrų boilerį tenas 1,5kw. Kokios įrangos reikia kad turėčiau karštą vandeį.

 9. valdas sako:

  Sveiki
  Gal galit pasakyti kiek laiko uztrunka susildyti 120lt talpa su 1kw sistema iki 60laipsniu, sauleta diena ir tarkim truputi apsiniaukusia diena, tarkim vasara.
  aciu

  • UAB GIMINIJA sako:

   1 kW fotoviltinė sistema Lietuvoje per metus pagamina apie 800 kWh elektros energijos. Nuo pavasario iki rudens kasdien saulėtą dieną galima tikėtis pagaminti 3 kWh elektros energijos (vasaros laikotarpiu iki 4 kWh). Galite pasinaudoti šiuo kalkuliatoriumi ir paskaičiuoti vandens pašildymo energijos sąnaudas bei laiką. O į Jūsų klausimą dėl apniūkusios dienos labai sudėtinga objektyviai atsakyti, kadangi diena dienai nelygi. Bet galima debesuotumą suskirstyti į kelis lygius, pvz. 100% galios giedra diena ir 20% stiprus debesuotumas. Vasarą dėl debesų ir aukštos aplinkos temperatūros elektros gamyba gali sumažėti net ir per pus, t.y. iki 2.5 kWh per dieną.

   kWh

 10. Irma sako:

  Sveiki.
  Ar galima fotovoltinę vandens šildymo sistemą prijungti prie paprasto boilerio, kuris neturi elektrinio teno, o šildomas tiesiogiai iš katilo.

  • UAB GIMINIJA sako:

   Jeigu sugebėsite išgręžti skylę boileryje, skirtą tenui ir tinkamai apsaugosite tą vietą nuo korozijos bei nepažeisite boilerio termo izoliacijos, tuomet toks variantas be abejo yra galimas.

Atsakykite